Vizyonumuz

Lider insanların yetiştiği, çağdaş eğitim yaklaşımlarını benimsemiş, İngilizceyi mükemmel seviyede öğreten, akademik ve sosyal başarısı ile dünyaya açılan bir eğitim ekolü olmaktır.

Misyonumuz

Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında; özgüveni ve iletişim becerisi gelişmiş, akademik ve sosyal başarısı yüksek, en az bir yabancı dili ana dili seviyesinde konuşabilen, topluma lider ve model olabilecek, evrensel bilgi ile donatılmış, dünyanın her ülkesinde yaşamını sürdürebilecek kadar entelektüel, yaşadığı toplumun geleneklerine, değerlerine ve inanışlarına saygılı, kendi değerlerine ve geleneklerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmek ve eğitim-öğretim alanında çağdaş uygulamalara önderlik eden bir eğitim kurumu olmaktır.