European Language Portfolio - Avrupa Dil Pasaportu

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir ve okulumuz bu sistemde eğitim vermektedir. "Öğrenen özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır. Her öğrencimiz bu sürece girer ve dil yeterliliklerini Avrupa Dil Portfolyosu’yla belgeler. Bandırma Amerikan Kültür Koleji ülkemizde Avrupa Birliği onaylı bu programı uygulamaya yetkili az sayıdaki eğitim kuruluşundan bir tanesidir.

Öğrencilerimizin eğitimleri sonunda aldıkları bu belge Avrupa Mesleki Serbest Dolaşım Belgesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğu gibi C1 düzeyinde İngilizce sertifikalarımız bir çok ülkede ve üniversitede Dil Yeterlilik Belgesi Olarak Kabul edilmektedir.