UST-BAŞLIK-teknoloji.gif

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Laboratuvarı

Günümüzde bilişim teknolojilerinin hayata etkisi yadsınamayacak kadar önemlidir.

Bu yüzden öğrencilerimizin bilişim teknolojileri alanında bilgi donanımına sahip olmalarını bir avantaj olarak görüyoruz.

Hedefimiz “Teknolojiye bağımlı bireyler değil, teknolojiyi kullanan bireyler” yetiştirmek. Bilgisayar laboratuvarımız, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem ile donatılmış olup onlara araştırma ve sunma becerileri kazandırarak teknolojiyi, en iyi şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Laboratuvarı

Modern araç gereçlerle donatılmış olan Fizik – Kimya ve Biyoloji laboratuarlarımızda deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulama ve deneylerini laboratuvarlarımızda gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarlarımız ile, ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği bir anlayışı hedefleyen ortamlar oluşturmaktayız. Uygulamada sadece deneyle yetinmeyen, bilimsel araştırma teknikleri ve becerileri kazandırmayı, herhangi bir bilimsel konuda uluslararası kabul gören metin yazmayı, tartışma ve değerlendirmelerle Felsefe ve Bilgi Kuramı alanlarıyla bağlantı kurmayı amaçlamaktayız.

Fen ve Matematikte Büyük Keşifler (GEMS) Atölyesi

GEMS çalışmalarının felsefesinde öğrencilerin fen ve matematikte öğrendiklerini hayatlarının her anında uygulayabilmeleri yatmaktadır.

Bu anlayış özelinde yapılan atölyeler ile öğrencilerimizin çalışmalarından örnekler sunmaları amaçlanmaktadır. Atölye çalışmasında, GEMS derslerindeki etkinliklerden seçilen çalışmaların, öğrenciler tarafından uygulanarak bilgilerinin somutlaştırması amaçlanmaktadır.

Teknoloji Tasarım Atölyesi

Öğrencilerimizin, hayallerini somutlaştırabilecekleri, bugün ve gelecekte yaşam kalitelerini yükseltecek tasarımların temelini atacakları atölye ortamını sağlamaktayız.

3D Cep Sineması

3D sinema ile öğrencilerimize, eğitimsel 3D içerikleri eğlenceli olarak sinema tadında aktarılmaktadır.

Öğrencilerimiz, 3.boyut ile tanışarak, daha aktif ve verimli eğitim almaktadırlar.