UST-BAŞLIK-KULUP.gif

“Öğrenci kulüpleri sosyalleşmeyi sağlar.”

Yoğun ders temposu içinde rahatlamak, takım oyunları ile birlik ruhu, bireysel spor ve etkinliklerle özgüven kazanmak, yaratıcı ve üretken olmak etkinliklerle mümkündür.

Öğrencilerimiz ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri bir kulüpte yer alabilirler.

Sosyal kulüp ve etkinliklerle öğrencilerimize;

• Kendini tanıyabilme ve yeteneklerini geliştirebilme, 
• Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,,
• Serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
• Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, 
• Bireysel farklılıklara saygılı olabilme,
• Aldığı görevi istekle yapabilme ve sorumluluk alabilme,
• Organizasyon becerisi kazanabilme,
• Bulunduğu gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerini kazandırmaktayız.