st-başlıklar-gorsel-2.gif

Kültürlü ve sanat zevki gelişmiş bir nesil oluşturmak amacı ile öğrencilerimiz atölye ortamında, istekleri doğrultusunda teknik ve konu uygulamaları imkanı bulmaktadırlar. Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasiteleri geliştirilerek onların Güzel Sanatlar dalında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır.

Bu bağlamda çevresine duyarlı, günlük yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, öğrendiklerini yaşamın farklı alanlarında kullanabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Resim ve moda tasarım atölyelerimiz ile öğrencilerimizin sanat ve tasarım ile iç içe olmaları sağlanırken onların algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de gelişmesine katkıda bulunmaktayız.

Bu bağlamda yapılan çalışmalar ile öğrencilerin kendileri ve çevreleriyle ilgili duygularını, düşüncelerini dışa vurmalarına ve yaşadıkları dünyayı algılama biçimlerini anlatmalarına olanak sağlamaktayız.

3D sinema salonu ile eğitimlerine görsel olarak da hitap ederek onların sanat yönünden donanımlı bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz.